ტოტალური მოსმენები, ტოტალური მიყურადება, ვცხოვრობთ ტოტალიტარიზმში! – ლევან სამუშია | ფრაგმენტი 1 | 23.03.2021