მოლაპარაკებები მიდის რთულად და არა მარტივად, ვფიქრობ, დღეს არ დამთავრდება ეს შეთანხმებით – გიორგი ვაშაძე | 18.03.2021