უნდა აღვიჭურვოთ მოთმინებით, ეს პროცესი აუცილებლად მიგვიყვანს შედეგამდე – ბადრი ჯაფარიძე | 15.03.2021