რეჟიმი უკვე კუთხეშია მიყენებული! თავგზააბნეულ – შალვა ნათელაშვილი | 08.03.2021