“არ არსებობს იმის მოლოდინი, რომ რეკომენდაციების დარღვევა მასიური ხასიათის იქნება” | 29.01.2021