ბიძინა თვალს მოეფარა, წავიდა მორჩა, ჩვენ ვართ მსხვერპლი მისი უკუღმართი მმართველობის – გუბაზ სანიკიძე | ფრაგმენტი 1 | 21.01.2021