ჟვანიამ ერტპარტიულ პარლამენტს დეპუტატების უფლებამოსილების ცნობის დოკუმენტაცია წარუდგნა | 11.12.2020

ახალი ამბები

საინტერესო ფაქტები