“სახელმწიფო არ შემოდის კონტაქტში ადამიანებთან. სახელმწიფო ვერ უვლის პრობლემებს, ჩუმი ომია” – მაია ბარათაშვილი, კახა მამულაშვილი | ფრაგმენტი 2 | 03.12.2020