შეზღუდვები არათანაბარზომიერია სხვადასხვა ჯგუფების მიმართ. ეს იწვევს გაუგებრობას – მაია ბუწაშვილი (ფრაგმენტი 3; 18.09.2020)

ახალი ამბები

საინტერესო ფაქტები